Maandcijfers van de Centrale voor kredieten aan particulieren

De Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) wijzigt haar IT-toepassing op 1 mei 2024.

Als gevolg van deze wijziging zullen de CKP-maandcijfers voor mei 2024 later gepubliceerd worden dan normaal (vanaf begin juli 2024).