Centrale voor kredieten aan ondernemingen

De Centrale voor kredieten aan ondernemingen (CKO) registreert de kredieten die de banken en andere soorten van financieringsinstellingen verlenen aan ondernemingen, verenigingen, de overheidssector, ..., alsook aan zelfstandigen. Ze laat toe aan haar deelnemers om het beheer van hun risico's te optimaliseren en aan de Nationale Bank om dit beheer en de risico's die de deelnemers lopen, te evalueren.

  • De CKO registreert informatie betreffende kredieten verleend aan rechtspersonen (zoals de ondernemingen) en natuurlijke personen (met name de particulieren) in het kader van hun professionele activiteit.

  • De deelnemers moeten maandelijks aan de CKO informatie over de lopende contracten en over hun begunstigden meedelen. Deze informatie gaat meer bepaald over de toegekende bedragen en de wanbetalingen.

  • De Nationale Bank publiceert maandelijks statistieken over de toegestane en de opgenomen kredieten die in de Centrale voor kredieten aan ondernemingen geregistreerd zijn, alsook meer specifieke informatie in het kader van het Observatorium voor krediet aan niet‑financiële vennootschappen.