Centrale voor kredieten aan ondernemingen

De Centrale voor kredieten aan ondernemingen (CKO) registreert de kredieten die de banken en andere soorten van financieringsinstellingen verlenen aan ondernemingen, verenigingen, de overheidssector, ..., alsook aan zelfstandigen. Ze laat toe aan haar deelnemers om het beheer van hun risico's te optimaliseren en aan de Nationale Bank om dit beheer en de risico's die de deelnemers lopen, te evalueren.

Vanaf januari 2022 zal de Centrale voor kredieten aan ondernemingen (CKO) worden vervangen door het Register van kredieten aan ondernemingen (RKO).

De Nationale Bank heeft daarom een nieuwe toepassing genaamd BECRIS (Belgian Extended Credit Risk Information System) ontwikkeld.

Gelieve hier de wijzigingen te vinden die van kracht worden op 1 januari 2022.

Onze webpagina’s zullen zeer binnenkort aangepast worden om met de laatste wettelijke ontwikkelingen rekening te houden.