Centraal aanspreekpunt

Het Centraal aanspreekpunt (CAP) is een register dat de bankrekeningnummers en soorten contracten bevat die door natuurlijke personen en rechtspersonen, al dan niet woonachtig in België, gehouden worden bij financiële instellingen in België.

Aangifte van buitenlandse rekeningen nu ook via itsme

Als u een buitenlandse rekening hebt, dient u die aan te geven bij het Centraal aanspreekpunt (CAP).
Dit kan behalve met de e-ID voortaan ook via itsme.

Een buitenlandse rekening aangeven