Wetteksten

Het huidig wettelijk kader omvat:

Wat de melding  door de belastingplichten van hun buitenlandse rekeningen aan het CAP betreft, wordt de wettelijke basis vervolledigd met:

Een officieuze coördinatie van het Koninklijk besluit betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt bedoeld in artikel 322, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 is ook beschikbaar door hier te klikken.