Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een in het CAP geregistreerde persoon wordt door diverse voorzorgsmaatregelen gewaarborgd.

Inderdaad, elke persoon:

  • wordt bij het openen van een bankrekening of het afsluiten van een contract door de declarant geïnformeerd over de overdracht van gegevens aan het CAP, de identiteit en het adres van de verantwoordelijke (NBB), de doeleinden, enz...;
  • werd door de declarant uiterlijk op 1 februari 2014 via een duurzame drager op de hoogte gebracht van de registratie van de gegevens die op hem of haar betrekking hebben en die betrekking hebben op de jaren 2010 tot 2013;
  • krijgt gratis en persoonlijk inzage in de gegevens die op zijn of haar naam door het CAP zijn geregistreerd;
  • kan kosteloos de verbetering of schrapping van de gegevens door de declarant vragen als deze gegevens foutief blijken te zijn.

Bovendien worden de gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, onherroepelijk verwijderd.

De hiervoor vermelde maatregelen gelden zowel voor natuurlijke personen als voor rechtspersonen.