Definities

Onze webpagina’s zullen zeer binnenkort aangepast worden om met de laatste wettelijke ontwikkelingen rekening te houden.

Gelieve hier de wijzigingen te vinden die vanaf 1 januari 2022 van kracht zullen worden.

 

'Declarant' of 'Informatieplichtige': een bank-, wissel-, krediet- en spaarinstelling bedoeld in artikel 322, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

'Cliënt': elke natuurlijke persoon, elke rechtspersoon of elke vereniging van personen zonder eigen rechtspersoonlijkheid, die:

  • titularis of co-titularis is van een rekening gehouden bij een declarant;
  • hoofdcontractant of co-hoofdcontractant is van een overeenkomst gesloten met een declarant.

'Rekening': elke in België geopende bankrekening die de cliënt van een declarant de mogelijkheid biedt inkomsten te ontvangen, contant geld af te halen of te storten of betalingen ten gunste van derden te verrichten of in opdracht van derden te ontvangen.

'Contract': één van de volgende overeenkomsten gesloten tussen een cliënt en een declarant, rechtstreeks of via tussenkomst van een agent, die niet onlosmakelijk gebonden is aan een rekening:

  • hypothecaire kredietovereenkomst,
  • overeenkomst van verkoop op afbetaling,
  • leasingovereenkomst,
  • overeenkomst van lening op afbetaling,
  • kredietopening,
  • overeenkomst met betrekking tot beleggingsdiensten en/of –activiteiten,
  • geldtransfer,
  • elke andere overeenkomst dan hiervoor bedoeld, waarbij een kredietverlener geldmiddelen ter beschikking stelt van een natuurlijke persoon of rechtspersoon, of zich ertoe verbindt geldmiddelen ter beschikking te stellen van een onderneming onder de voorwaarde van de terugbetaling ervan op termijn.