Contact

Raadpleging door een geregistreerde persoon

Indien u een natuurlijke of rechtspersoon bent en u de gegevens wenst te kennen die op uw naam zijn geregistreerd, moet u een specifieke procedure volgen opdat wij uw aanvraag zo spoedig mogelijk kunnen behandelen.

Voor bijkomende inlichtingen kan u zich wenden tot de Helpdesk van het CAP:

  • telefonisch op het nummer + 32 2 221 30 08 (elke werkdag van 9u-12u en van 13u30 tot 16u - behalve op maandag- en woensdagnamiddag), 
  • per e-mail op volgend adres: cap.pcc@nbb.be

Er zal geen enkele persoonlijke informatie betreffende de geregistreerde gegevens worden verstrekt per telefoon, fax of e-mail.

Mededeling aan de declaranten

Als u een declarant vertegenwoordigt, hebben wij een uitgebreide documentatie te uwer beschikking. Zij omvat gedetailleerde informatie, verduidelijkt alle te vervullen formaliteiten voor uw deelname en omschrijft de informaticaprotocollen die moeten worden opgevolgd.

Voor de toegang tot deze technische documentatie is echter een voorafgaande inschrijving vereist via een formulier.