Buitenlandse rekeningen

Klik hier om met de praktische modaliteiten voor de melding van buitenlandse rekeningen kennis te maken.

Sinds aanslagjaar 2012 (inkomsten 2011) moet de jaarlijkse aangifte van de personenbelasting  de vermeldingen bevatten van het bestaan van buitenlandse rekeningen waarvan de belastingplichtige, zijn echtgenoot, alsmede de kinderen waarvan de inkomsten bij die van de ouders zijn gevoegd, houder zijn geweest  tijdens het belastbaar tijdperk en van de landen waar deze rekeningen werden geopend.

Het aangifteformulier van de personenbelasting bevat de noodzakelijke rubrieken om het bestaan van buitenlandse rekeningen te vermelden en, vanaf 2015, om aan te geven dat de nummers van deze rekeningen meegedeeld werden aan het Centraal aanspreekpunt (CAP).

Het koninklijk besluit dat de gegevens met betrekking tot de aan het CAP te melden buitenlandse rekeningen evenals de meldingswijze vastlegt, werd op 13 april 2015 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Als gevolg hiervan moeten, ten laatste op het zelfde ogenblik als het indienen van de inkomstenaangifte die het bestaan van buitenlandse rekeningen vermeldt, de rekeningnummers, de naam van de bank-, wissel-, krediet- of spaarninstelling en het (de) land(en) waar deze rekeningen werd(en) geopend, aan het CAP worden gemeld.

Indien u bijkomende inlichtingen zou wensen over uw verplichtingen met betrekking tot de rekeningen die moeten gemeld worden, kan u steeds contact opnemen met het Contact center van de Federale overheidsdienst Financiën, dat als enige bevoegd is om op deze vragen te antwoorden, en dit op het nummer 0257/257.57 (elke werkdag van 8u tot 17u).