Praktische modaliteiten voor de melding van buitenlandse rekeningen aan het CAP

Aangifte via de webtoepassing

Bent u houder of medehouder van een in het buitenland geopende rekening?

Gebruik onze webtoepassing om uw verplichtingen aangaande de melding van in het buitenland geopende rekeningen te vervullen.

De toepassing is toegankelijk via itsme of uw elektronische identiteitskaart (zoals voor Tax-on-web).

Er zijn twee mogelijkheden:

  • een eerste melding van buitenlandse rekening(en) of
  • wijzigingen die u in een eerdere aangifte wilt aanbrengen.

De door de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën opgestelde verklarende nota's zullen u helpen om alle aangegeven bepalingen te respecteren, zodat de aangifte volledig en correct is.

Naar de webtoepassing

Opgelet!

Deze webtoepassing laat u momenteel niet toe de database te raadplegen om uw vroeger meegedeelde informatie terug te vinden. Ze is alleen bedoeld voor het invoeren of wijzigen van buitenlandse rekeningen.

De toepassing is doorlopend toegankelijk
behalve op zondagochtend van 8u tot 12u30 en tijdens bepaalde periodes van het weekend wanneer er onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Schriftelijke aangifte

Indien u de voorkeur geeft aan een andere manier om uw gegevens mee te delen, kunt u dat schriftelijk doen door gebruik te maken van de door de FOD Financiën opgestelde standaardformulieren.

U moet de formulieren downloaden en invullen:

  • ofwel rechtstreeks in het elektronisch document en dan afdrukken,
  • ofwel met de hand nadat ze zijn afgedrukt.

Welke optie u ook kiest, het papieren formulier moet vervolgens per post naar het volgende adres worden gezonden (samen met een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart):

Nationale Bank van België
Centraal aanspreekpunt
de Berlaimontlaan 14
1000 Brussel

Contact

Heeft u vragen of hulp nodig? Aarzel niet om ons een e-mail te sturen naar cap.pcc@nbb.be. Wij zullen u graag helpen.