Formulieren en verklarende nota's

Gelieve eerste de bijhorende verklarende nota te lezen, vooraleer een formulier in te vullen.

Raadpleging van de rekeningen die u reeds meldde

Om een wijziging aan een eerder gemelde rekening aan te brengen, is een duidelijke opgave (nummer, benaming van de instelling en het land) noodzakelijk om die terug te kunnen vinden in het gegevensbestand van het CAP. Indien u twijfelt om die informatie exact te kunnen bezorgen (zie documenten en verklarende nota’s) raden wij u aan om een verzoek tot raadpleging van uw gegevens over buitenlandse rekeningen aan het CAP te bezorgen en de noodzakelijke voorwaarden te eerbiedigen om uw verzoek in te willigen