Raadplegen

Zowel ‘geregistreerde personen’ (natuurlijke- en rechtspersonen) als informatiegerechtigden kunnen informatie uit het Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP) raadplegen: