Raadpleging door informatiegerechtigden

Een beperkt aantal personen is wettelijk gemachtigd om gegevens in het Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP) te raadplegen. Ze worden in de wetgeving omschreven als informatiegerechtigden. Ze hebben deze bevoegdheid in het kader van hun opdracht van algemeen belang.

Deze raadpleging staat enkel open voor bepaalde, expliciet bij wet aangeduide personen in het kader van een strikte procedure (zoals bepaald door deze wet). Een dergelijke raadpleging kan ook enkel gebeuren in het kader van hun opdracht van algemeen belang. 

De wetgever heeft bepaald dat een aantal groepen informatiegerechtigd zijn (voor een opsomming: klik op 'overzicht informatiegerechtigden' hieronder)

Overzicht informatiegerechtigden

 • bepaalde ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën:
  • van de diensten die de inkomstenbelasting of de belasting over de toegevoegde waarde controleren;
  • van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A);
  • van de inningsdiensten die bedragen innen in het kader van: 
   • fiscale en niet-fiscale inkomsten;
   • de douane en accijnzen;
   • het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;
   • het Wetboek der Successierechten van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD);
   • penale boetes, verbeurdverklaring van geldsommen, gerechtskosten en bijdragen;
  • van de Administratie van de Thesaurie.
    
 • bepaalde personen binnen de Federale Overheidsdienst Justitie:
  • de procureurs des Konings en alle magistraten die deze functie uitoefenen;
  • de onderzoeksrechters;
  • de ondernemingsrechtbank in het kader van een insolventieprocedure; 
  • de vrederechter in het kader van de aanstelling van een bewindvoerder over goederen;
  • het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV);
  • de Veiligheid van de Staat en de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van Defensie.
    
 • bepaalde medewerkers van de Vlaamse Belastingdienst;
 • notarissen voor de aangiften van nalatenschap (via Fednot);
 • de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders op verzoek van de beslagrechter;
 • de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

Sharepoint voor informatiegerechtigden

Als informatiegerechtigde vindt u meer informatie terug op een aparte Sharepoint en in de wetteksten over het CAP.