Hoe melden?

Aangifte via webtoepassing: het gemakkelijkst!

Buitenlandse rekeningen melden

U kunt de webtoepassing van het Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP) gebruiken om:

  • uw buitenlandse rekening(en) te melden
  • wijzigingen door te sturen van eerder meegedeelde gegevens

Deze toepassing is toegankelijk via itsme of met uw elektronische identiteitskaart (zoals voor Tax-on-web). Deze webtoepassing is doorlopend beschikbaar, behalve op zondagochtend van 8 uur tot 12.30 uur en bij onderhoudswerkzaamheden.

Een aangifte via de webtoepassing is de snelste en makkelijkste manier om informatie aan het CAP te bezorgen! Indien u kiest voor een online melding hoeft u achteraf ook geen gegevens per post na te sturen. 

Hulp nodig bij uw online aangifte? 

 

Naar de CAP-webtoepassing

Schriftelijke aangifte

Schriftelijke aangifte

Als u er de voorkeur aan geeft om uw gegevens schriftelijk mee te delen, kunt u dat doen door gebruik te maken van de door de FOD Financiën opgestelde standaardformulieren.  

U (of uw gevolmachtigde) moet dit formulier downloaden, afdrukken, invullen en met de hand ondertekenen. Ook kan u het formulier eerst elektronisch invullen en pas nadien afdrukken en ondertekenen. 

Het papieren formulier moet vervolgens per post naar het volgende adres worden verzonden (samen met een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart) en van de eventuele gevolmachtigde: 

Nationale Bank van België
Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP)
de Berlaimontlaan 14
1000 Brussel