Gegevens raadplegen

Zowel ‘geregistreerde personen’ (natuurlijke- en rechtspersonen) als informatiegerechtigden kunnen informatie uit het Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP) raadplegen: 

Raadpleging door geregistreerde personen (natuurlijke- en rechtspersonen)
iedereen kan gratis een overzicht opvragen van de op zijn of haar naam bij het CAP geregistreerde gegevens. 

Raadpleging door informatiegerechtigden:
een beperkt aantal personen is wettelijk gemachtigd om gegevens in het CAP te raadplegen. Ze hebben deze bevoegdheid in het kader van hun opdracht van algemeen belang. In de wetgeving worden ze omschreven als ‘informatiegerechtigden’.