Wettelijke basis van het CAP

De werking van het CAP (Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten) wordt bepaald door verschillende wetten en koninklijke besluiten.

Wat de melding door informatieplichtigen van rekeningen, financiële contracten en verrichtingen waarbij contanten betrokken zijn aan het CAP betreft: 

Wetten:

 • Wet van 8 juli 2018 over de organisatie van een Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest.
   

KB's:

 • Koninklijk Besluit van 22 april 2019 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de informatieplichtigen jegens het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contacten tussenkomende instellingen moeten voldoen om toegang te hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen.
   
 • Koninklijk Besluit van 7 april 2019 tot aanwijzing van de centraliserende organisaties en van de unieke contactpunten ten aanzien van het Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten.
   
 • Koninklijk Besluit van 7 april 2019 betreffende de werking van het Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten.
   

Ministeriële besluiten:

 • Ministerieel Besluit van 3 april 2024 tot vaststelling, voor 2024, van de bijdrage aan de investeringskosten verschuldigd voor iedere aanvraag om informatie van het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten van de Nationale Bank van België
   
 • Ministerieel Besluit van 10 maart 2023 tot vaststelling, voor 2023, van de bijdrage aan de investeringskosten verschuldigd voor iedere aanvraag om informatie van het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten van de Nationale Bank van België. 
   
 • Ministerieel Besluit van 6 april 2022 tot vaststelling, voor 2022, van de bijdrage aan de investeringskosten verschuldigd voor iedere aanvraag om informatie van het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten van de Nationale Bank van België.
   
 • Ministerieel Besluit van 29 maart 2021 tot vaststelling, voor 2021, van de bijdrage aan de investeringskosten verschuldigd voor iedere aanvraag om informatie van het Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten van de Nationale Bank van België. 
   
 • Ministerieel Besluit van 15 september 2020 tot vaststelling, voor het tweede semester van 2020, van de bijdrage aan de investeringskosten verschuldigd voor iedere aanvraag om informatie van het Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten van de Nationale Bank van België. 

 

Wat de melding door Belgische residenten van hun buitenlandse rekeningen aan het CAP betreft: