Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten - buitenlandse rekeningen

Het Centraal aanspreekpunt (CAP) is een register dat de bankrekeningnummers en soorten contracten bevat die door natuurlijke personen en rechtspersonen, al dan niet woonachtig in België, gehouden worden bij financiële instellingen in België.

Onze webpagina’s zullen zeer binnenkort aangepast worden om met de laatste wettelijke ontwikkelingen rekening te houden.

Gelieve hier de wijzigingen te vinden die vanaf 1 januari 2022 van kracht zullen worden.

 

Aangifte van buitenlandse rekeningen nu ook via itsme

Als u een buitenlandse rekening hebt, dient u die aan te geven bij het Centraal aanspreekpunt (CAP).
Dit kan behalve met de e-ID voortaan ook via itsme.

Een buitenlandse rekening aangeven