Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten - buitenlandse rekeningen

Het Centraal aanspreekpunt (CAP) is een register dat de bankrekeningnummers en soorten contracten bevat die door natuurlijke personen en rechtspersonen, al dan niet woonachtig in België, gehouden worden bij financiële instellingen in België.

Aangifte aan CAP vanaf 2022 uitgebreid met saldi

Vanaf begin 2022 moeten financiële instellingen die in België actief zijn bijkomende informatie overmaken aan het Centraal Aanspreekpunt voor Rekeningen en Financiële Contracten (CAP).

Gelieve hier de wijzigingen te vinden die van kracht worden op 1 januari 2022.

Onze webpagina’s zullen zeer binnenkort aangepast worden om met de laatste wettelijke ontwikkelingen rekening te houden.

 

Aangifte van buitenlandse rekeningen nu ook via itsme

Als u een buitenlandse rekening hebt, dient u die aan te geven bij het Centraal aanspreekpunt (CAP).
Dit kan behalve met de e-ID voortaan ook via itsme.

Een buitenlandse rekening aangeven