Ik ben een particulier (natuurlijke persoon of rechtspersoon) en heb een vraag over:

1. het melden van buitenlandse rekeningen

Hoe kan ik mijn buitenlandse rekening(en) aangeven?

Via de online toepassing van het CAP (de makkelijkste weg!) of via een schriftelijke aangifte.

MEER INFO Hoe melden? | nbb.be

Welk type van buitenlandse rekeningen moet ik aangeven?

Deze vraag kan u best stellen aan het Contact Center van de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën), die hiervoor bevoegd is: Contact | FOD Financiën (belgium.be).

Ik begrijp niet wat ik moet invullen in bepaalde vakken van ‘het formulier voor mededeling’ van mijn buitenlandse rekening of via de online toepassing.

U vindt het antwoord terug in de verklarende nota’s die de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) heeft opgesteld.

Er bestaan twee verschillende verklarende nota’s:

De ene voor het melden/doorgeven van een buitenlandse rekening;
De andere voor het wijzigen van een buitenlandse rekening.

MEER INFO Standaardformulieren van het CAP | nbb.be

Mijn buitenlandse rekening heeft geen IBAN-nummer. Wat moet ik aangeven in het vak 3a?

In dat geval kan u elk ander nummer of een emailadres of een logon-ID invullen waarmee de financiële instelling u identificeert.

Ik heb mijn buitenlandse rekeningen al aangegeven en nu vind ik ze niet meer terug in de onlinetoepassing.

De online toepassing laat u momenteel nog niet toe de CAP-databank te raadplegen om uw reeds meegedeelde gegevens terug te vinden.  Binnenkort zal dit wel mogelijk zijn.

Momenteel kan de online toepassing enkel gebruikt worden voor het invoeren of wijzigen van buitenlandse rekeningen, die al aan het CAP gemeld werden.

MEER INFO Als u twijfelt over welke gegevens er over u geregistreerd werden, kan u ook een raadpleging doen: Raadpleging door geregistreerde personen | nbb.be

Ik heb mijn buitenlandse rekening (nog) niet aangegeven aan het CAP. Zal ik hiervoor een boete krijgen?

We raden u aan om dit zo snel mogelijk in orde te brengen.

De controle op de naleving van de wetgeving (en het opleggen van eventuele sancties) zijn taken van de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën).

MEER INFO Buitenlandse rekeningen melden | nbb.be

2. het melden van binnenlandse rekeningen

Ik heb een brief gekregen van mijn financiële instelling over de mededeling van mijn rekeningen of contracten aan het CAP.

Dit is de normale procedure.  Elke financiële instelling is wettelijk verplicht om bepaalde gegevens over de rekeningen en financiële contracten van hun klanten aan het CAP te melden. Ze moeten u hiervan op de hoogte brengen met een brief, email of rekeninguittreksel.

MEER INFO U dient zich te wenden tot uw financiële instelling.

3. het raadplegen van gegevens

Hoe kan ik mijn in het CAP geregistreerde gegevens raadplegen?

Op aanvraag kan iedereen gratis een overzicht krijgen van de eigen gegevens, die geregistreerd werden in het Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP).

MEER INFO Raadpleging door geregistreerde personen | nbb.be

Kan ik de gegevens van een derde verkrijgen (ouder, kind, gescheiden echtgenote, overleden familielid)?

In principe niet. U kan enkel uw eigen gegevens raadplegen in het CAP. Toch zijn er enkele specifieke situaties, die alsnog toelaten om de gegevens van een derde persoon te raadplegen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u bewindvoerder van een beschermde persoon bent.

Indien u in het kader van een successieaangifte de rekeningen van een overleden persoon wilt raadplegen, dient u een notaris te contacteren.

MEER INFO Raadpleging door geregistreerde personen | nbb.be

Ik heb een andere vraag

Allicht vindt u het antwoord terug op de CAP-website: Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP) | nbb.be

Ik heb het antwoord op mijn vraag niet gevonden