Ik ben een kredietnemer of borgsteller én heb een vraag over:

1. het melden van gegevens

Welke gegevens worden in het RKO opgenomen?

In het RKO worden enkel kredietgegevens opgenomen verleend aan rechts- en natuurlijke personen in het kader van hun professionele activiteit.

MEER INFO Gegevens melden | nbb.be

Moet ik zelf gegevens over de kredieten van mijn onderneming aan het RKO melden?

Neen, u hoeft zelf niets te doen. Het overmaken van kredietinfo aan het RKO gebeurt rechtstreeks door de kredietgevers. Ze zijn wettelijk verplicht om deze info door te geven.

MEER INFO Gegevens melden | nbb.be

2. het raadplegen van gegevens

Kan ik zelf de gegevens van mijn onderneming raadplegen en een overzicht krijgen van de gegevens die in het RKO-register geregistreerd staan?

Ja, iedereen kan kosteloos de kredietgegevens raadplegen op zijn eigen naam of op naam van de onderneming waarvan hij een wettelijke vertegenwoordiger is.

MEER INFO Raadpleging door kredietnemers en borgstellers | nbb.be

Kan ik de kredietgegevens van een derde persoon consulteren in het RKO?

Neen, u kan enkel de gegevens opvragen op uw eigen naam of op naam van de onderneming waarvan u een wettelijke vertegenwoordiger bent

3. het rechtzetten van gegevens

Hoe kan ik foutieve kredietgegevens laten corrigeren op mijn naam of op naam van de onderneming waarvan ik een wettelijke vertegenwoordiger ben?

Voor een eventuele correctie kan u best rechtstreeks contact opnemen met de betrokken krediet- of leasingonderneming, die deze gegevens in het RKO registreerde. Indien de gegevens effectief foutief blijken, is de kredietgever verplicht om ze zelf in het RKO recht te zetten.

MEER INFO Gegevens rechtzetten | nbb.be

Ik heb nog een andere vraag

Allicht vindt u het antwoord terug op de RKO-website.

Ik heb het antwoord op mijn vraag niet gevonden

Klik hier.