Hoe een jaarrekening in XBRL opstellen?

Een gestandaardiseerde jaarrekening wordt bij voorkeur in de vorm van een gestructureerd databestand (XBRL-bestand) neergelegd bij de Balanscentrale en moet in overeenstemming zijn met de definitieve taxonomie.

Om een jaarrekening op te maken en te valideren in de vorm van een gestructureerd databestand biedt de markt software aan, al dan niet als deel van een softwarepakket.  

Filing is een door de Nationale Bank van België ontwikkelde software om jaarrekeningen in te dienen maar bevat ook een module om jaarrekeningen als XBRL-bestand op te stellen en rechtstreeks in te dienen.

De taxonomie vanaf 2022 voldoet volledig aan de bepalingen van de  nieuwe modellen van jaarrekeningen zoals beschreven in het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het WVV en ook aan de Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013. Jaarrekeningen in XBRL-formaat kunnen alleen volgens deze nieuwe taxonomie worden opgesteld.