Hoe een jaarrekening in XBRL opstellen?

Een gestandaardiseerde jaarrekening wordt bij voorkeur in de vorm van een gestructureerd databestand (XBRL-bestand) neergelegd bij de Balanscentrale en moet in overeenstemming met de taxonomie 2021 zijn.

Om een jaarrekening op te maken en te valideren in de vorm van een gestructureerd databestand biedt de markt software aan, al dan niet als deel van een softwarepakket.  

Sofista is een door de Nationale Bank van België ontwikkelde software om gratis jaarrekeningen als XBRL-bestand op te stellen.

Sinds 3 februari 2021 is een taxonomie voorzien die voldoet aan de bepalingen van de  nieuwe modellen van jaarrekeningen zoals beschreven in het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het WVV.