Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 18 mei 2020

De gewone algemene vergadering van de Nationale Bank van België vond plaats op maandag 18 mei 2020.

BELANGRIJK BERICHT

Rekening houdend met de Covid-19 pandemie, met de maatregelen en aanbevelingen van de overheden, en met de bepalingen van het Koninklijk besluit (nr. 4) van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, heeft het Directiecomité van de Nationale Bank het volgende beslist:

  1. De aandeelhouders kunnen hun aanwezigheids- en stemrecht enkel uitoefenen door een volmacht met steminstructies te geven aan gouverneur Pierre Wunsch (door de juiste vakjes aan te kruisen in het volmachtformulier).
  2. De aandeelhouders kunnen hun vraagrecht enkel uitoefenen door middel van schriftelijke vragen.
  3. De leden van het bureau (waaronder de gevolmachtigde) zullen hun taken met betrekking tot de algemene vergadering vervullen door middel van een telefonische conferentie.
  4. Als gevolg van deze drie beslissingen zullen er op 18 mei 2020 geen aandeelhouders, bestuurders (waaronder de gevolmachtigde) of andere personen fysiek aanwezig zijn.