Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2021

De gewone algemene vergadering van de Nationale Bank van België vond plaats op maandag 17 mei 2021.

Rekening houdend met de Covid-19 pandemie en de van toepassing zijnde overheidsmaatregelen zullen de aandeelhouders geen fysieke toegang hebben tot de vergaderzaal van de algemene vergadering.

De aandeelhouders hebben de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering. De vergadering zal live gevolgd kunnen worden via een live streaming en de aandeelhouders zullen hun deelnamerechten kunnen uitoefenen via een elektronisch platform.

Voor praktische richtlijnen en informatie over de mogelijkheid tot digitale deelname wordt verwezen naar de toelichtingen hieronder. De ingeschreven aandeelhouders zullen enkele dagen voor de vergadering hun persoonlijke logingegevens ontvangen.

Aandeelhouders die zich hebben ingeschreven voor deelname aan de algemene vergadering worden met aandrang verzocht om contact te nemen met de Nationale Bank op het e-mailadres securities@nbb.be of telefonisch op het nummer 02 221 46 56. De bedoeling van dit contact is te verzekeren dat uw inschrijving goed is geregistreerd en dat u de inloggegevens kunt ontvangen.