Generation €uro Students’ Award 2018

Generation €uro Students’ Award is een spel dat in twaalf landen van het eurogebied wordt gespeeld tussen leerlingenteams uit de derde cyclus van het secundair onderwijs. Het wordt georganiseerd door de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van het eurogebied – voor België de Nationale Bank. In ons land bestaat een Vlaamse en een Franstalige competitie. Het doel? Begrijpen wat het monetair beleid is en hoe de centrale banken werken.

In de praktijk

Generation Euro

Het spel omvat drie stappen:

Ten eerste een onlinequiz, die heeft plaatsgevonden van 4 oktober tot 6 november 2017. Een quiz over de euro, de Europese Centrale Bank, het Eurosysteem en het monetair beleid. De twintig beste teams werden geselecteerd voor de tweede proef: ‘Leg uit, beslis!’

Deze tweede ronde werd afgesloten op 10 februari 2018. De teams moesten

  • in hun eigen woorden uitleggen wat monetair beleid is en waarvoor het dient.
  • een beslissing nemen alsof ze de Raad van Bestuur van de ECB waren.

De multimediabijdragen

De vorm van deze proef was helemaal vrij!

Ziehier enkele multimediabijdragen van de Vlaamse teams:

De finale

De Vlaamse finale vindt plaats op donderdag 22 maart, voor een jury van specialisten met onder meer vertegenwoordigers van de Nationale Bank, de onderwijswereld en de pers.

De na de tweede ronde geselecteerde teams kregen elk enkele actualiteitsvragen in verband met het monetair beleid, bijvoorbeeld: ‘Denken jullie dat het stimulerende beleid van de Europese Centrale Bank efficiënt is? Via welke kanalen beïnvloedt dat beleid de economie?’ De teams van finalisten komen hun antwoorden op 22 maart voorstellen in de Nationale Bank. Ze zullen door de jury worden ondervraagd over hun voorstellen en over de monetairbeleidsbeslissing die ze in de tweede ronde van de wedstrijd hebben genomen…

Behalve geldprijzen voor de school en aankoopbons voor alle leden van alle finalistenteams, wordt het eerst gerangschikte team, samen met alle winnende teams van de andere landen, uitgenodigd voor een reis naar de Europese Centrale Bank in Frankfurt. Naast een recreatief gedeelte, staat ook een ontmoeting met Mario Draghi op het programma!