Opeenvolgende versies van de SWG/FTP-site

Opeenvolgende versies van de site

Overzicht van de aanpassingen

Op 27 september 2018:

 • Toevoeging van de commentaar en aanbevelingen van de NBB over de volgende thema’s:
  • Individuele risicobeoordeling
  • Identificatie van de kenmerken van de cliënt en van het doel en de aard van de zakelijke relatie of van de occasionele verrichting
  • Doorlopende waakzaamheid en opsporing van atypische feiten en verrichtingen
  • Analyse van atypische feiten en verrichtingen
  • Melding van vermoedens
  • Mededelingsverbod
  • Bescherming van de melders
  • Politiek prominente personen (PPP’s)
 • Kleine aanpassingen van enkele van de bestaande aanbevelingen van de NBB

Op 19 juni 2019:

 • Het volgende document werd toegevoegd aan de rubriek over de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme op de NBB website: 
  Mededeling NBB_2018_21 / Horizontale controleanalyse waarbij een steekproef werd onderzocht van transacties die via verbonden agenten van verschillende onder toezicht staande betalingsinstellingen (money remitters) werden verricht

Op 22 mei 2018:

 • Toepassingsgebied van de SWG/FT-site: creatie van een afzonderlijke pagina en toevoeging met betrekking tot het territorialiteitsbeginsel;
 • Toevoeging van de commentaar en aanbevelingen van de NBB over de volgende thema’s: 
  • Risicogebaseerde benadering en algemene risicobeoordeling
  • Organisatie en interne controle binnen de financiële instellingen:
   • Governance
   • Risicoclassificatie
   • Gedragslijnen, procedures, processen en internecontrolemaatregelen
   • Opleiding en sensibilisering
   • Interne whistleblowing
  • Organisatie en interne controle binnen de groepen:
   • Belgische moederondernemingen
   • Belgische dochterondernemingen en bijkantoren
   • Belgische centrale contactpunten van Europese betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld
  • Waakzaamheidsonderzoek ten aanzien van de cliënten en de verrichtingen:
   • Voorwerp van de identificatie en de identiteitsverificatie
  • Toezicht uitgeoefend door de NBB
   • Rapportering door de financiële instellingen;
  • Toevoeging van deze pagina (“Opeenvolgende versies van de SWG/FT-site”).