Waakzaamheidsverplichtingen en naleving van andere wetgevingen

De NBB dringt erop aan dat de financiële instellingen, in het kader van de uitvoering van hun organisatorische en operationele verplichtingen inzake SWG/FT, rekening houden met de impact van met name de hieronder vermelde wetgevingen.

1. Bestrijding van discriminatie

De financiële instellingen wordt verzocht rekening te houden met de gevolgen van de wetgeving over de bestrijding van discriminatie (zie https://www.unia.be/nl/wetgeving-aanbevelingen/wetgeving).

De NBB dringt er in het bijzonder op aan dat het cliëntacceptatiebeleid moet worden uitgestippeld in overeenstemming met de bepalingen van de antidiscriminatiewetgeving.

2. Bescherming van persoonsgegevens

Zie de pagina “Verwerking en bescherming van persoonsgegevens”.

3. Basisbankdiensten

De financiële instellingen wordt verzocht rekening te houden met de impact van de wetgeving over de basisbankdiensten. Hun cliëntacceptatiebeleid en hun interne procedures moeten het mogelijk maken om die wetgeving na te leven. In dit verband wordt verwezen naar Boek VII, Titel 3, Hoofdstuk 8 van het Wetboek van economisch recht.

4. Toegang van de betalingsinstellingen tot de betaalrekeningdiensten van de kredietinstellingen

De kredietinstellingen moeten ervoor zorgen dat hun cliëntacceptatiebeleid en hun interne procedures verenigbaar zijn met artikel VII 55/12 van het Wetboek van economisch recht, dat aan de betalingsinstellingen een objectieve, niet-discriminerende en evenredige toegang verleent tot de betaalrekeningdiensten van de kredietinstellingen.