Staten zonder of met een lage belasting

Wettelijk en reglementair kader

  • Antiwitwaswet: Art. 39  
  • KB/WIB 92: art. 179 (tot uitvoering van artikel 307, § 1, zevende lid, van het WIB 92) 

Memorie van toelichting van de antiwitwaswet

Commentaar en aanbevelingen van de NBB