Risicogebaseerde benadering en algemene risicobeoordeling

Wettelijk en reglementair kader

 • Antiwitwaswet:
  • Art. 7: Risicogebaseerde benadering 
  • Art. 16 tot 18 en Bijlagen I tot III: algemene risicobeoordeling 
 • Antiwitwasreglement van de NBB
  • Art. 3 en 5: algemene risicobeoordeling door de onderworpen financiële instellingen
  • Art. 6: algemene risicobeoordeling op groepsniveau
                 

In aanmerking te nemen risicofactoren