Identiteitsverificatie tijdens de zakelijke relatie en tenuitvoerlegging van andere maatregelen dan de beëindiging van een zakelijke relatie

Wettelijk en reglementair kader

Commentaar en aanbevelingen van de NBB