Niet-nakoming van de verplichting tot identificatie en identiteitsverificatie

Wettelijk en reglementair kader

Commentaar en aanbevelingen van de NBB