Definities

De op deze SWG/FT-website gebruikte termen hebben dezelfde betekenis als in de artikelen 2 tot 4 van de antiwitwaswet en in artikel 1 van het antiwitwasreglement van de NBB

In het bijzonder worden ‘witwassen van geld’ en ‘financiering van terrorisme’ gedefinieerd in, respectievelijk, artikel 2 en artikel 3 van de antiwitwaswet. Voor de andere definities wordt verwezen naar de volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:

 • ‘AMLCO’: zie artikel 1, 4° van het antiwitwasreglement
 • ‘Antiwitwasreglement van de NBB': reglement van de NBB van 21 november 2017 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
 • ‘Antiwitwaswet’: de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten
 • ‘Atypische verrichting’: zie artikel 1, 6° van het antiwitwasreglement
 • ‘Authenticatiedienst’: zie artikel 4, 41° van de antiwitwaswet
 • ‘Bindende bepalingen betreffende financiële embargo’s’: zie artikel 4, 6° van de antiwitwaswet
 • ‘CFI’: zie artikel 4, 16° van de antiwitwaswet
 • ‘Coördinatieorganen’: zie artikel 4, 14° van de antiwitwaswet
 • ‘Correspondentrelatie’: zie artikel 4, 34° van de antiwitwaswet
 • ‘Criminele activiteit’: zie artikel 4, 23° van de antiwitwaswet
 • ‘Derde land’: zie artikel 4, 8° van de antiwitwaswet
 • ‘Derde land met een hoog risico’: zie artikel 4, 9° van de antiwitwaswet
 • ‘Elektronisch geld’: zie artikel 4, 35° van de antiwitwaswet
 • ‘Europese toezichthoudende autoriteiten’ of ‘ESA’s’: zie artikel 4, 11° van de antiwitwaswet
 • ‘Europese verordening betreffende geldovermakingen’: zie artikel 4, 5° van de antiwitwaswet
 • ‘Familielid’: zie artikel 4, 29° van de antiwitwaswet
 • ‘Financiële Actiegroep’ of ‘FAG': zie artikel 4, 10° van de antiwitwaswet
 • ‘Financiële inlichtingeneenheid’: zie artikel 4, 15° van de antiwitwaswet
 • ‘Genummerde rekening of overeenkomst’: zie artikel 1, 7° van het antiwitwasreglement
 • ‘Goederen’: zie artikel 4, 24° van de antiwitwaswet
 • ‘Groep’: zie artikel 4, 22° van de antiwitwaswet
 • ‘Hoger leidinggevend personeel’: zie artikel 4, 31° van de antiwitwaswet
 • ‘In een andere lidstaat of in een derde land gevestigde onderworpen entiteit’: zie artikel 4, 19° van de antiwitwaswet
 • ‘Internationale organisatie’: zie artikel 4, 32° van de antiwitwaswet
 • ‘Kansspelen’: zie artikel 4, 36° van de antiwitwaswet
 • ‘Levensverzekeringsovereenkomst': zie artikel 4, 25° van de antiwitwaswet
 • ‘Lidstaat’: zie artikel 4, 7° van de antiwitwaswet
 • ‘Managementfuncties': zie artikel 4, 39° van de antiwitwaswet
 • ‘Managementverantwoordelijkheden': zie artikel 4, 38° van de antiwitwaswet
 • ‘Ministerieel Comité voor de coördinatie van de strijd tegen het witwassen van geld van illegale afkomst’: zie artikel 4, 12° van de antiwitwaswet
 • ‘Nationale Veiligheidsraad’: zie artikel 4, 13° van de antiwitwaswet
 • ‘NBB’: de Nationale Bank van België
 • ‘Occasionele verrichting’: zie artikel 1, 5° van het antiwitwasreglement
 • ‘Onderworpen entiteit’: zie artikel 4, 18° van de antiwitwaswet
  ‘Onderworpen entiteit die onder het recht van een andere lidstaat ressorteert': zie artikel 4, 20° van de antiwitwaswet
 • ‘Onderworpen entiteit die onder het recht van een derde land ressorteert': zie artikel 4, 21° van de antiwitwaswet
 • ‘Onderworpen financiële instellingen’: de entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 4° tot 10°, van de antiwitwaswet en in artikel 2 van het antiwitwasreglement van de NBB, of de entiteiten bedoeld op deze SWG/FT-website
 • ‘Personen bekend als naaste geassocieerden’: zie artikel 4, 30° van de antiwitwaswet
 • ‘Politiek prominente persoon’: zie artikel 4, 28° van de antiwitwaswet
 • ‘Professionele tegenpartij’: zie artikel 1, 8° van het antiwitwasreglement
 • ‘Richtlijn 2015/849’: zie artikel 4, 3° van de antiwitwaswet
 • ‘Shell bank’: zie artikel 4, 37° van de antiwitwaswet
 • ‘Toezichtautoriteiten’: zie artikel 4, 17° van de antiwitwaswet
 • ‘Trust’: zie artikel 4, 26° van de antiwitwaswet
 • ‘Uiteindelijke begunstigde’: zie artikel 4, 27° van de antiwitwaswet
 • ‘Uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2015/849’: zie artikel 4, 4° van de antiwitwaswet
 • ‘Verordening 910/2014’, ook ‘eIDAS-Verordening’ genoemd: zie artikel 4, 5°/3 van de antiwitwaswet
 • ‘Werkdag': zie artikel 4, 40° van de antiwitwaswet
 • 'WG/FT': zie artikel 4, 1° van de antiwitwaswet
 • 'WG/FTP': zie artikel 4, 2° van de antiwitwaswet
 • ‘Zakelijke relatie’: zie artikel 4, 33° van de antiwitwaswet

Voor meer informatie over de definities wordt verwezen naar de voorbereidende werkzaamheden van de antiwitwaswet (wet van 18 september 2017 en wijzigingswetten) (zie de pagina “Voornaamste referentiedocumenten”).