Identificatie van de kenmerken van de cliënt en van het doel en de aard van de zakelijke relatie of van de occasionele verrichting

Wettelijk en reglementair kader

Commentaar en aanbevelingen van de NBB