Ondernemingen die aan een bijzondere regeling zijn onderworpen