Bijkantoren in België van herverzekeringsondernemingen die onder het recht van een niet-gelijkwaardig derde land ressorteren waaraan een vergunning is verleend