Andere verzekeringsondernemingen waaraan een vergunning is verleend