Verzekerings- of herverzekeringsondernemingen

Verzekerings- of herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht