Bijlagen bij de overkoepelende circulaire betreffende het governancesysteem

Bijlage 1: Aanbevolen schema voor de verslaggeving van het directiecomité over de beoordeling van de doeltreffendheid van het governancesysteem pdf

Bijlage 2: Schema van de nieuwe versie van het governancememorandum (Solvabiliteit II) pdf

Bijlage 3: Template voor de rapportering van cijfergegevens inzake beloning xlsx

Bijlage 4: Standaardformulier voor kennisgeving aan de NBB van een kritieke of belangrijke uitbesteding docx - pdf

Bijlage 5: Standaardformulier voor het advies van de verantwoordelijke voor de compliancefunctie over de uitbesteding van een kritieke of belangrijke activiteit of functie docx - pdf