Beoordeling van het eigen risico en de solvabiliteit