Vrije dienstverrichting in België vanuit een Europees bijkantoor van verzekeringsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat ressorteren