Opeenvolgende versies van de overkoepelende circulaire betreffende het governancesysteem

Datum Circulaire
5 mei 2020

Circulaire NBB_2016_31: herziening van mei 2020

13 september 2018

Circulaire NBB_2016_31: herziening van september 2018

5 juli 2016 Circulaire NBB_2016_31: Prudentiële verwachtingen van de Nationale Bank van België inzake het governancesysteem voor de verzekerings- en herverzekeringssector