Herverzekeraars uit de Verenigde Staten die herverzekeringsactiviteiten mogen uitoefenen zonder vestiging van een bijkantoor