Alle circulaires en mededelingen

Alle documenten met betrekking tot de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme vindt u voortaan terug in de gelijknamige rubriek van de NBB-website (met inbegrip van de documenten die verband houden met de periodieke vragenlijst).