Verzekerings- of herverzekeringsovereenkomsten en overdracht van portefeuille