Witwassen van geld en financiering van terrorisme

Alle documenten met betrekking tot de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme vindt u voortaan terug in de rubriek ‘Voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme’ (met inbegrip van de documenten die verband houden met de periodieke vragenlijst).