Verzekeringsondernemingen waaraan een vergunning is verleend