Herverzekeringsondernemingen waaraan een vergunning is verleend