Bijkantoren in België van verzekeringsondernemingen die onder het recht van een derde land ressorteren waaraan een vergunning is verleend