Systeemrelevante financiële instellingen

De Bank bepaalt onder de financiële instellingen waarop zij toezicht uitoefent welke als systeemrelevant moeten worden beschouwd, en brengt elk van deze instellingen op de hoogte. Ze staat in voor de opvolging en de beoordeling van de strategische ontwikkelingen en het risicoprofiel van deze instellingen (art. 36/3 - organieke wet van de NBB).