Toepassingsgebied particulieren (hypothecaire kredieten)

2.3 Wie is het doelpubliek van deze regeling?

Hypothecaire kredietnemers (particulieren) die kampen met betalingsproblemen ten gevolge van de coronacrisis. De regeling geldt niet indien er voor het uitbreken van de coronacrisis reeds een betalingsachterstand op het hypothecaire krediet waarvoor uitstel gevraagd wordt was (zie Charters). Het hypothecair krediet is aangegaan op de enige woning en de hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemer(s) op het moment dat de aanvraag tot betalingsuitstel wordt gedaan. Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel is het totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank kleiner dan 25.000 EUR. Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend.

2.4 Wat wordt bedoeld met “betalingsproblemen ten gevolge van de coronacrisis”?

De banksector heeft een uniforme aanpak uitgewerkt voor de bepaling van “betalingsproblemen ten gevolge van de coronacrisis” bij (segmenten van) particulieren en bedrijven in  de betrokken Charters.