Toepassingsgebied bedrijven (ondernemingskredieten)

2.1 Wie is het doelpubliek van deze regeling?

Het doelpubliek van het moratorium voor bedrijven omvat alle vast in België gevestigde “levensvatbare” niet-financiële bedrijven, kmo’s, zelfstandigen (inclusief zelfstandigen zonder vennootschap) en non-profit organisaties, voor zover ze met betalingsproblemen kampen ten gevolge van de coronacrisis.

Ondernemingen en organisaties die al een maximaal betalingsuitstel van 9 maanden genoten onder het eerste en/of tweede Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten komen in aanmerking voor bijkomend betalingsuitstel voor zover ze ‘gezond’ zijn, zoals gedefinieerd in het derde Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten.

Een betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor één van de volgende ondernemingskredieten:

  • kredieten met een vast aflossingsplan
  • kaskredieten
  • vaste voorschotten

Openbare overheden kunnen geen betalingsuitstel aanvragen.

2.2 Wat wordt bedoeld met “betalingsproblemen ten gevolge van de coronacrisis”?

De banksector heeft een uniforme aanpak uitgewerkt voor de bepaling van “betalingsproblemen ten gevolge van de coronacrisis” bij (segmenten van) particulieren en bedrijven in twee Charters  (hypothecair krediet - ondernemingskredieten).