2. Moratorium

De financiële sector heeft zich geëngageerd om bedrijven en particulieren met betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis uitstel van betaling te geven.

Initieel konden betalingen (vanaf april 2020) uitgesteld worden met maximum zes maanden, hetgeen naderhand werd verlengd tot het einde van het jaar (zie eerste Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten en eerste Charter betalingsuitstel hypothecair krediet).

In december 2020 werd beslist om opnieuw algemeen betalingsuitstel voor bedrijven en particulieren mogelijk te maken (zie tweede Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten en tweede Charter betalingsuitstel hypothecair krediet), weliswaar op voorwaarde dat het toegekende uitstel in het kader van het eerste en het tweede Charter samen nooit meer bedraagt dan 9 maanden. In februari 2021 werd tevens beslist om het tweede Charter betalingsuitstel voor ondernemingskredieten toe te laten voor vervaldagen tot 30 juni 2021 en werd beslist om bijkomend betalingsuitstel te verlenen aan gezonde ondernemingen/organisaties die al een maximaal betalingsuitstel van 9 maanden genoten onder het eerste en/of tweede Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten (zie derde Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten).